Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Používanie našej stránky je možné bez poskytnutia osobných údajov. Na používanie jednotlivých služieb na našej stránke sa môžu vzťahovať odlišné pravidlá, ktoré sú v tomto prípade nižšie uvedené osobitne. Vaše osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mail, telefónne číslo atď.), budeme spracovávať iba v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov. Údaje sú osobné, ak ich možno jednoznačne priradiť konkrétnej fyzickej osobe. Právny základ na ochranu údajov nájdete v zákone o ochrane údajov. Nasledujúce predpisy vás informujú o type, rozsahu a účele zhromažďovania, použitia a spracovania osobných údajov poskytovateľom.
Spoločnosť:

Intelligent Locks s.r.o.

Kopčianska 10
SK-851 01 Bratislava


Chceli by sme zdôrazniť, že internetový prenos údajov má bezpečnostné medzery, takže nie je možná úplná ochrana proti prístupu tretích strán.
 
Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitým a vážnym cieľom. Všetky obchodné procesy sú navrhnuté tak, aby vám ponúkali najvyššiu úroveň dôvernosti a bezpečnosti.

Uchovávanie a používanie osobných údajov
Spoločnosť Intelligent Locks s.r.o. ukladá a používa vaše objednávky

a osobné údaje vrátane adresy a e-mailovej adresy výlučne len na spracovanie vašich objednávok.


Žiadne zverejnenie údajov o zákazníkoch
Vaše údaje vrátane vašej adresy a e-mailovej adresy neposkytneme tretím stranám. Rozsah zasielaných údajov je obmedzený na požadované minimum.

Informácie o vašich osobných údajoch
Máte právo na informácie a právo na opravu, zablokovanie a vymazanie údajov, ktoré o vás máme uložené. Ak prídete o dokumenty týkajúce sa jednej z vašich objednávok, radi vám zašleme kópiu údajov vašej objednávky. Kontaktujte nás e-mailom na adrese info@intelligentlocks.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 2067 4385 .

Ďakujeme za vašu dôveru. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa bezpečnosti údajov, jednoducho napíšte e-mail na adresu info@intelligentlocks.sk alebo nám zavolajte.